Skribonauti se zalažu za angažirano promišljanje umjetnosti, poimanje umjetnosti kao alata društvene promjene ostvarive kroz direktan umjetnički i kulturni rad s marginaliziranim skupinama te produkciju i promociju umjetničkih praksi koje za svoj cilj imaju propitivanje postojećih društvenih odnosa i struktura, te modela umjetničkog stvaranja i kulturnog rada.