cropped-11709595_880350748699139_5679201883314571833_n.jpg

Skribonauti se zalažu za angažirano promišljanje umjetnosti, poimanje umjetnosti kao alata društvene promjene ostvarive kroz direktan umjetnički i kulturni rad s marginaliziranim skupinama te produkciju i promociju umjetničkih praksi koje za svoj cilj imaju propitivanje postojećih društvenih odnosa i struktura, te modela umjetničkog stvaranja i kulturnog rada.