Festival Zgodne žene spašavaju stvar“ održan je prvi put u Splitu u kolovozu 2013., i od tada se održava svake godine s ciljem promocije ženskog stvaralaštva i direktnog rada sa ženama i djevojkama iz marginaliziranih skupina. Festival se sastoji od dva dijela – ciklusa umjetničkih radionica s djevojkama iz doma za nezbrinutu djecu “Miljenko i Dobrila”, djevojaka iz Doma za odgoj djece i mladih te četverodnevnog festivala otvorenog za javnost.