Prisutni smo u zatvorskom sustavu od 2011. godine. Do sada smo realizirali ciklus književnih događanja u 6 zatvora te umjetničke radionice u ukupno 8 zatvora i 2 kaznionice. Naši programi i projekti su do sada uključili više od 300 zatvorenika i zatvorenica koji su u svojim evaluacijama nadmoćnom većinom istakli potrebu za kulturnim i umjetničkim sadržajima u zatvorskom sustavu, želju da se takav tip programa odvija kontinuirano te žaljenje što takvih programa nema češće.