Sukladno sudskim odlukama, u zatvorskom sustavu borave zatvorenici koji imaju status:

  • istražnog zatvorenika (osoba prema kojoj je odlukom suda određen istražni zatvor),
  • prekršajnog kažnjenika (osoba kojoj je kazna zatvora izrečena u prekršajnom postupku ili je novčana kazna zamijenjena kaznom zatvora),
  • zatvorenika (osoba kojoj je izrečena kazna zatvora zbog kaznenog djela, a nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u kaznionici ili zatvoru ili osoba protiv koje se primjenjuje mjera istražnog zatvora),
  • osobe u prekršajnom zadržavanju (osoba kojoj je sud nalogom odredio zadržavanje po nekoj od osnova za zadržavanje Prekršajnog zakona),·
  • maloljetnici (osoba protiv kojoj je izrečena odgojna mjera)

Kazna je gubitak slobode, i u svezi s tim svih mogućnosti koje pojedinac gubi nakon što je lišen slobode.Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru.

Pristup kojim bi se na bilo koji način dodatno ugrožava ljudsko dostojanstvo, pogoršavala kvaliteta života, ugrožavala zaštita temeljnih ljudskih prava, uskraćivalo pravo na zdravstvenu zaštitu i slično, u konačnici samo bi pogoršalo patologiju ponašanja osoba lišenih slobode, što bi za posljedicu imalo još veću štetu za zajednicu nakon što se te osobe po isteku kazne nađu na slobodi.

Slijedom navedenog, svrha izvršavanja kazne zatvora je, uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, osposobljavanje zatvorenika za život u skladu sa zakonom o društvenim pravilima.

Izvršavanje kazne zatvora započinje upućivanjem zatvorenika u kaznionicu ili zatvor, a izvršavanje odgojne mjere upućivanjem maloljetnika u odgojni zavod.

Upućivanje na izvršavanje kazne zatvora u nadležnosti je suca izvršenja nadležnog županijskog suda.

Rješenjem sudac izvršenja osobu osuđenu na kaznu zatvora dulju od šest mjeseci upućuje u Centar za dijagnostiku u Zagrebu, a osobu osuđenu na kaznu zatvora do šest mjeseci upućuje u zatvor najbliži mjestu prebivališta zatvorenika.

Rad zatvorskog sustava financira se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Zatvorski sustav čine 24 ustrojstvene jedinice.

Nadzor nad izvršavanjem kazne zatvora i mjere istražnog zatvora te nadzor nad postupanjem sa zatvorenicima u nadležnosti je, od tijela državne vlasti, Ministarstva pravosuđa, županijskog suda, Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih te Ministarstva znanosti, prosvjete i sporta. Uz navedena tijela nadzore obavljaju i Pučki pravobranitelj, Pravobranitelj za djecu, Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, a nadzor nad postupanjem sa zatvorenicima Europski odbor za sprječavanje mučenja, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Vijeća Europe (CPT).

U te nadzore povremeno se uključuju i nevladine udruge koje se bave zaštitom ljudskih prava, a prisutnost takvih udruga samo povećava transparentnost zatvorskog sustava, kao i razinu zaštite ljudskih prava zatvorenika jer oni u pravilu ukazuju na opće probleme.

Kaznena tijela zatvorskog sustava poduzimaju sve kako bi život zatvorenika tijekom izvršavanja kazne zatvora bio što sličniji postojećim općim životnim okolnostima te odgovarajućim programima izvršavanje kazne pomaže zatvoreniku da razvije osjećaj odgovornosti.Preuzeto sa stranica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske